Welke premies voor mijn warmtepompboiler?

Warmtepompboilers zijn een behoorlijk besparing op je energiefactuur. Maar op gewestelijk en soms op gemeentelijk niveau kan je er ook nog energiepremies voor aanvragen. De som en voorwaarden verschillen van gewest tot gewest.

Premies Vlaams Gewest (renovatie):

Hier vind je de premies waarop je een beroep kan doen wanneer je kiest voor een warmtepompboiler of een sturingsapparaat voor elektrische warmte als je je warmtepompboiler verbindt met zonnepanelen.

MIJN VERBOUWPREMIE VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN WARMTEPOMPBOILER

Sinds 1 juli 2022 is het premiesysteem in Vlaanderen hervormd en werden de Vlaamse renovatiepremie en de energiepremies geïntegreerd in 1 loket onder de naam Mijn Verbouwpremie 

Voor de hoogste inkomenscategorie en de middelste inkomenscategorie eigenaar-bewoner is de premie voor een warmtepompboiler sinds 1 juli gestegen van 350 euro (facturen van voor 1 juli 2022) naar 900 euro, max. 40% van de factuur.

Voor de laagste inkomenscategorie eigenaar-bewoner of verhuur SVK is de premie voor een warmtepompboiler sinds 1 juli gestegen van 350 euro (facturen van voor 1 juli 2022) naar 1.080 euro, max. 40% van de factuur.
NB: Eerst waren de bedragen 450 en 540 euro maar op 27/10/22 werden die bedragen verdubbeld en die verdubbeling is retroactief van kracht voor facturen van na 1 juli 2022.

Surf voor alle voorwaarden, details en aanvraag naar mijnverbouwpremie.be

PREMIE VIA FLUVIUS VOOR STURING ELEKTRISCHE WARMTE

Heb je zonnepanelen en sluit je er een warmtepompboiler op aan, dan kan je tot 31/12/24 een premie sturing elektrische warmte aanvragen voor het sturingsapparaat dat je daarvoor nodig hebt.

De premie bedraagt max. 50% en max. 400 euro van het factuurbedrag van je sturingsapparaat, inclusief btw voor woongebouwen en zonder btw voor niet-woongebouwen.

Klik hier voor meer info, premievoorwaarden en aanvraag premie sturing elektrische warmte 

Premies Brussels Hoofdstedelijk Gewest (renovatie):

Het premiebedrag varieert volgens uw inkomenscategorie. Er zijn drie categorieën: categorie I (standaardcategorie), categorie II (gemiddelde inkomens) en categorie III (lage inkomens). Bekijk op renolution.brussels tot welke categorie u behoort.

Voor de premie Warmtepompboiler wordt het bedrag van de premie berekend per individuele wooneenheid (eengezinswoning of appartement in een appartementsgebouw).

 • Categorie I: 1.400 € per individuele wooneenheid
 • Categorie II: 1.500 € per individuele wooneenheid
 • Categorie III: 1.600 € per individuele wooneenheid

Voor meer info, voorwaarden en te volgen procedure, surf naar renolution.brussels

Premies Waals Gewest (renovatie):

Het Waals Gewest kent subsidies toe voor de installatie van een warmtepompboiler. Er zijn 3 naast elkaar bestaande premiesystemen: 

 1. Het systeem van de Primes Habitation 2023 (nieuw systeem sinds 1 juli 2023), waarvoor een bezoek van een door Wallonië erkende huisvestingsauditor en voorlegging van het voorafgaande huisvestingsauditverslag vereist zijn om in aanmerking te komen voor de premies: zie hieronder

 2. Sinds medio 2022 is er een nieuwe tijdelijke regeling om de installatie van een warmtepompboiler aan te moedigen, waarvoor een energieaudit niet langer verplicht is. Aanvankelijk gold deze regeling alleen voor facturen gedateerd tussen 1 februari 2022 en 30 juni 2023. Maar voor facturen gedateerd tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 is er nu een nieuwe tijdelijke Waalse subsidie (zonder verplichte audit) voor de vervanging van een verwarmings- en/of sanitair warmwatertoestelzie hieronder.

 3. En sinds 1 september 2022 kun je, als je factuur niet hoger is dan 6.000 euro, ook gebruik maken van het subsidiestelsel voor 'kleinschalige renovatiewerken', waarvoor een energieaudit ook niet langer verplicht is. Sinds 1 november 2022 zijn er nieuwe voorwaarden en subsidiebedragen beschikbaar. Er zit geen tijdslimiet op deze subsidies: zie hieronder 

I. PREMIE ‘HABITATION’ (MET AUDIT) VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN WARMTEPOMPBOILER 

€ 700 tot € 4.200, afhankelijk van de inkomenscategorie, alleen als de installatie wordt uitgevoerd door een ondernemer die is ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, max. 90% van de factuur. 

 • Categorie R5: De basispremie voor de installatie van een warmtepompboiler bedraagt € 700
 • Categorie R4: de basispremie wordt met 2 vermenigvuldigd tot € 1.400
 • Categorie R3: de basispremie wordt met 3 vermenigvuldigd tot € 2.100
 • Categorie R2: De basispremie wordt met 4 vermenigvuldigd tot € 2.800
 • Categorie R1: De basispremie wordt met 6 vermenigvuldigd tot € 4.200 

Interessant: 

De premie voor de installatie van een warmtepompboiler kan worden gecombineerd met:

De premies ‘habitation’ zijn afhankelijk van de voltooiing van een voorafgaande audit. Merk op dat voor de audit zelf een premie bestaat! 

Audit logement : 

€ 190 tot € 1.140 €, afhankelijk van de inkomenscategorie, alleen als de controle wordt uitgevoerd door een door Wallonië erkende controleur (lijst beschikbaar op energie.wallonie.be).

 • Categorie R5: de basispremie voor de audit bedraagt € 190
 • Categorie R4: de basispremie wordt met 2 vermenigvuldigd tot € 380
 • Categorie R3: De basispremie wordt met 3 vermenigvuldigd tot € 570
 • Categorie R2: De basispremie wordt met 4 vermenigvuldigd tot € 760
 • Categorie R1: de basispremie wordt met 6 vermenigvuldigd tot € 1.140 

Ga naar energie.wallonie.be voor alle actuele informatie, voorwaarden, in te vullen formulieren en te volgen procedures.

II. TIJDELIJKE PREMIE ZONDER AUDIT VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN WARMTEPOMPBOILER 

€ 700 tot € 4.200 €, afhankelijk van de inkomenscategorie, enkel indien de installatie wordt uitgevoerd door een aannemer die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, zonder verplichte voorafgaande controle indien de factuur gedateerd is tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 en indien het toestel opgenomen is in de lijst van in aanmerking komende toestellen (zie energie.wallonie.be).

 • Categorie R5: De basispremie voor de installatie van een warmtepompboiler bedraagt € 700
 • Categorie R4: de basispremie wordt met 2 vermenigvuldigd tot € 1.400
 • Categorie R3: de basispremie wordt met 3 vermenigvuldigd tot € 2.100
 • Categorie R2: De basispremie wordt met 4 vermenigvuldigd tot € 2.800
 • Categorie R1: De basispremie wordt met 6 vermenigvuldigd tot € 4.200 

Interessant:

De premie voor de installatie van een warmtepompboiler kan worden gecombineerd met :

Ga voor informatie, voorwaarden en de te volgen procedure naar energie.wallonie.be

Ga voor aanvragen met een saldofactuur vóór 1er juli 2023 naar https://energie.wallonie.be/fr/primes-temporaires-appareil-de-chauffage-et-d-eau-chaude-sanitaire-jusqu-au-30-juin-2023.html?IDC=10306.

III. PREMIE VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN WARMTEPOMPBOILER, ZONDER AUDIT, FACTUUR MAX. € 6.000

€ 700 tot € 4.200 € per installatie, afhankelijk van de inkomenscategorie, op voorwaarde dat de factuur gedateerd is na 1/5/22 en min. € 200  - max. € 6.000 excl. BTW bedraagt, max. 90% van de factuur en 1 aanvraag/24 maanden. Voorwaarden: Het toestel op de in aanmerking komende lijst van de Adm, ofwel energie-efficiëntie ƞwh min volgens bijlage AM Premies 

 • Categorie R5: De basispremie voor de installatie van een warmtepompboiler bedraagt € 700
 • Categorie R4: de basispremie wordt met 2 vermenigvuldigd tot € 1.400
 • Categorie R3: De basispremie wordt met 3 vermenigvuldigd tot € 2.100
 • Categorie R2: De basispremie wordt met 4 vermenigvuldigd tot € 2.800
 • Categorie R1: De basispremie wordt met 6 vermenigvuldigd tot € 4.200 

Interessant: De premie voor de installatie van een warmtepompboiler kan worden gecombineerd met :

Ga voor informatie, voorwaarden en de te volgen procedure naar energie.wallonie.be


Ontdek alle premies voor warmtepompboilers hier

of gebruik onze

Warmtepompboilerwinstcalculator

die naast je jaarlijkse besparing op je energiefactuur en je stijging van autoconsumptie als je zonnepanelen hebt, ook je premies berekent.